Anställa ny personal

Lönekostnader är ofta en stor utgiftspost för ett företag. Om företaget dessutom är i behov av att nyanställa ökar dessa. Då kan det vara lämpligt att ansöka om ett företagslån för att kunna har råd med nya rekryteringar som förmodligen bidrar till att ta företaget framåt.